Wifi Profiles

Kiểm soát truy cập theo thời gian, băng thông hay nhóm khách hàng, tất cả đều được cấu hình vụt thể trong Profile

Bước 1: Cấu hình Wi-Fi

 • Vào cấu hình Wi-Fi chọn Profiles

Bước 2: Chọn thêm mới

 • Trong phần quản lý Profiles chọn mục thêm mới để thêm profiles muốn tạo

Bước 3: Cấu hình thông tin Profiles

 • Tên Profile: Tên muốn đặt cho profile muốn tạo

 • Thời gian truy cập: Thời gian quy định để khách truy cập, sau thời gian đó thì khách hàng phải vào lại trang chào để truy cập wifi

 • Dowload, Upload: Dung lượng quy định cung cấp để profile đó có thể upload và dowload trong dung lượng cho phép đó

 • Hình thức: Là hình thức quy định để tính theo Code của profile đó

 • Giá cước: Nếu hình thức là trả phí với dung lượng khác với mặc định bên cung cấp cho dùng thì đó là mức phí để người dùng profile trả để dùng được profile đó

 • Hạn truy cập WiFi: Là thời gian dùng cho mã Code của Profiles đó. Mỗi Profiles sau khi tạo sẽ tạo mã Code cho từng profile riêng và hạn truy cập wifi là thời gian hoạt động của code đó từ khi nó được xác thực là kích hoạt.

 • Nhóm khách: Nhóm khách hàng mà mình muốn dùng cho các profile này. Theo đó mỗi profiles sẽ tạo theo các nhóm khách hàng khác nhau cho dễ quản lý

 • Sau khi điền thông tin xong tích Kích hoạt và ấn Cập nhật để tạo mới Profiles mới

 • Sau khi tạo xong màn hình quay lại trang Quản lý Profiles ta sẽ thấy các thông tin của profile đã tạo.

Bước 4: Kích hoạt Profiles

 • Quay lại trang Cấu hình WiFi, chọn địa điểm muốn thực thi profiles vừa tạo .

 • Chọn mục cài đặt chung để vào kích hoạt Profiles

 • Trong cấu hình chung ở mục Hình thức Hotspost chọn profiles vừa tạo

 • Chọn Profile Code để áp dụng địa điểm đó sử dụng Profiles.

Bước 5: Tạo WiFi Code

 • Trong phần Quản lý Profiles, chọn mục Wifi Code để tạo Code cho Profiles

 • Ở phần Wifi Code sẽ ra trang quản lý Danh sách Code Profiles, tiếp đến chọn mục tạo code để tạo code cho profile

 • Trong phần Tạo code ta nhập các thông tin:

+ Địa điểm: Địa điểm muốn tạo code cho profile

+ Profiles: Profiles vừa tạo, profiles muốn tạo code

+ Số điện thoại: Số điện thoại cung cấp cho profiles

+ Email: email của khách hàng dùng profile

Tạo xong ấn Tạo Code để tạo code cho profile

 • Khi bấm tạo code sẽ hiện thị một đoạn code để cung cấp cho khách hàng

 • Giao diện khi kết nối wifi dùng profiles

 • Chọn nối qua mã để dùng mã Wifi code đã tạo ở trên

 • Nhập thông tin như đã tạo và mã code để đăng nhập sử dụng Wifi