Quản lý thiết bị

1. Thêm thiết bị

B1: Vào phần Wi-Fi

  • Chọn phần Thiết bị để thêm thiết bị mới

B2: Thêm mới thiết bị

  • Ấn vào phần Thiết bị ta vào trang Quản lý thiết bị

  • Tại đây ta có thể Quản lý được các thông tin về thiết bị đã thêm trên hệ thống

  • Chọn phần Thêm mới để thêm thiết bị

  • Tại phần Thêm thiết bị ta điền thông tin thiết bị cần thêm vào

+ Địa điểm : Địa điểm đã tạo ở trên

+ Mã thiết bị: Là địa chỉ Mac thiết bị ở mặt sau thiết bị

+ Loại thiết bị: Chủng loại thiết bị muốn thêm ( Các hãng thiết bị - xem chi tiết các hãng trong mục Thiết bị phần cứng)

Nếu bạn muốn xóa địa chỉ MAC của thiết bị này phục vụ việc chuyển địa điểm vui lòng liên hệ lên hotline: 02473 010 299 hoặc liên hệ trực tiếp nhân viên kinh doanh.