Địa điểm

1. Thêm địa điểm

Bước 1: Vào địa điểm rồi chọn phần Thêm địa điểm

Bước 2: Thêm mới địa điểm

- Điền thông tin địa điểm cần thêm

- Địa chỉ của địa điểm cần thêm

- Thêm logo và hình nền của địa điểm

- Link Page Facebook nếu có

- Sau khi thêm xong ấn Lưu thông tin để lưu thông tin địa điểm

2. Sửa địa điểm

B1: Vào địa điểm

B2: Chọn địa điểm muốn sửa

- Điền thông tin muốn chỉnh sửa vào các mục tương ứng để sửa thông tin địa điểm ngoài ra còn có các thông tin khác cụ thể hơn về địa điểm mà ở phần thêm địa điểm không có như : Hotline, Zalo OA ID, Zalo App Id...

- Thay ảnh, logo ta chọn vào chỗ Chọn tệp để thêm ảnh, logo mới Sau khi thêm xong chọn Lưu thông tin để lưu thông tin địa điểm lại.