Quản lý khách hàng

1. Tổng hợp danh sách khách hàng đăng ký qua Wifi

- Vào phần khách hàng để xem danh sách khách hàng đã kết nối qua Wifi

- Ngoài ra có thể xem danh sách những khách hàng đã ghé tăm địa điểm nào bằng cách chọn địa điểm muốn xem, hệ thống xe list ra những khách hàng đã kết nối ở địa điểm đó .

- Hệ thống cũng đưa ra tổng số khách hàng đã kết nối với tất cả các địa điểm.

2. Lịch sử khách hàng theo lượt đến, lịch sử ghé thăm

- Lịch sử khách hàng theo lượt đến trong khách hàng có hiển thị thông tin khách hàng đã ghé thăm và có cột thông tin số lượt ghé thăm của khách hàng, qua đó có thể kiểm soát số lần khách hàng ghé thăm .

- Hệ thống cũng giúp bạn lọc thông tin khách hàng ghé tăm theo lượt đến từ nhiều nhất đến ít nhất hoặc tìm theo những khách hàng có lượt đến trong khoảng mà bạn muốn tìm

- Để lọc toàn bộ danh sách ra chọn tích theo lượt đến và ấn Xem

- Muốn lọc khách ghé thăm theo lượt đến trong khoảng muốn tìm thì nhập thông tin khoảng đó vào mục lượt đến ở dưới mà nhấn xem để xem khách hàng ghé thăm trong những lượt mà bạn muốn tìm.

- Kiểm tra lịch sử ghé thăm của khách hàn. Trong mục danh sách khách hàng chọn phần có hình định vị để xem thông tin khách hàng đã nghé thăm những địa điểm nào và thời gian nào .

3. Phân nhóm dễ dàng với tính năng Tag, phân loại theo lượt đến.

- Mỗi khách hàng khi đăng nhập sẽ được gắn Tag nhất định như wifi, zalo,làm đẹp …

- Để lọc khách hàng theo tag ta chọn mục tag và chọn tag muốn tìm khách và nhấn Xem để xem khách hàng được gắn theo tag đó

- Phân loại theo lượt đến tương tự như phần lọc khách hàng theo lượt đến như ở trên. Muốn lọc những khách hàng theo lượt đến trong khoảng muốn tìm thì nhập khoảng lượt đến muốn tìm vào mục lượt đến và ấn Xem để xem những khách hàng đã ghé thăm trong khoảng đó

- Ngoài ra cũng lọc những khách hàng có lượt đến cao nhất tới thấp nhất bằng cách tích vào Lượt đến và ấn Xem

- Thông qua số lượt ghé thăm mà có thể phân khách hàng theo lượt đến nhiều hay thấp theo nhóm khách hàng như Member, Vip hay Silver…

4. Import danh sách khách hàng từ File Excel

Bước 1: Vào mục khách hàng

Bước 2: Chọn Import

Bước 3: Lựa chọn nguồn file Import

- Hệ thống hỗ trợ Import file từ các nguồn khác nhau như Excel, Ipos, Cukcuk, Kiotviet

- Sau khi chọn được nguồn file muốn import ta chọn Import ở ngay dưới các nguồn.

Bước 4: Import file khách hàng vào hệ thống

- Hệ thống sẽ thông báo những file có định dạng mà hệ thống hỗ trợ để upload file lên sao cho hiệu quả.

- Nếu file bạn có chưa đúng có thể chọn vào Tải file mẫu để xem mẫu file hỗ trợ

- Địa điểm: Địa điểm muốn import thông tin khách

- Phân nhóm: Nhóm khách hàng bạn muốn Import

- Chọn tệp: Chọn tệp muốn import

- Sau khi chọn xong nhấn Upload để Import file vào hệ thống

5. Xuất danh sách khách hàng ra file Excel

Bước 1: Vào mục khách hàng

Bước 2: Chọn Xuất File

- Khi chọn xuất file hệ thống sẽ thông báo xuất xong và chờ trong ít phút để thực hiện.

Bước 3: Chọn Tải file

- Ít phút sau khi ấn xuất File vào mục Tải file để chọn file thông tin vừa xuất.

Bước 4: Tải file

- Chọn file vừa xuất được, kiểm tra thời gian và thông tin để chọn cho đúng file mới xuất.

- Nhấn Tải file ở bên phải để tải file dữ liệu khách hàng về