Quản lý khách hàng

1. Tổng hợp danh sách khách hàng đăng ký qua Wifi

 • Vào phần khách hàng để xem danh sách khách hàng đã kết nối qua Wifi

 • Trong phần khách hàng hệ thống cũng đưa ra tổng số khách hàng đã kết nối wifi ở tất cả các địa điểm

 • Ngoài ra có thể xem danh sách những khách hàng đã ghé tăm địa điểm nào bằng cách chọn địa điểm muốn xem, hệ thống xe list ra những khách hàng đã kết nối ở địa điểm đó .

2. Lịch sử khách hàng theo lượt đến, lịch sử ghé thăm

 • Lịch sử khách hàng ghé thăm: Trong trang thống kê khách hàng có cột lượt đến sẽ hiển thị số lần ghé thăm của khách hàng, qua đó có thể kiểm soát số lần khách hàng ghé thăm quán

 • Hệ thống cũng giúp bạn lọc thông tin khách hàng ghé thăm theo lượt đến từ nhiều nhất đến ít nhất hoặc tìm theo thời gian trong phần Sắp xếp

 • Kiểm tra lịch sử ghé thăm của khách hàng: Trong mục danh sách khách hàng chọn phần có hình định vị để xem thông tin khách hàng đã nghé thăm những địa điểm nào và thời gian nào .

3. Phân nhóm dễ dàng với tính năng Tag, phân loại theo lượt đến...

Có nhiều lựa chọn để bạn chọn, lọc khách hàng theo điều kiện muốn xem

 • Tags: Chọn tags khách hàng muốn xem những khách hàng nào được gắn tags đó

 • Thời gian đến: Chọn thời gian muốn xem trong thời gian đó có những khách hàng nào ghé thăm

 • Sinh nhật: Chọn thời gian muốn xem trong thời gian đó có những khách hàng nào có ngày sinh nhật trong những ngày đó

 • Lượt đến: Chọn số lượt đến muốn xem trong số lượt đến muốn xem đó có những khách hàng nào có trong khoảng lượt đến đó

 • Số ngày chưa quay lại: Chọn số ngày muốn xem, những khách hàng nào sau bao nhiêu ngày đó chưa quay lại, ghé thăm quán

 • Thông qua số lượt ghé thăm mà có thể phân khách hàng theo lượt đến nhiều hay thấp theo nhóm khách hàng như Member, Vip hay Silver…

 • Sau khi chọn điều kiện muốn xem khách hàng ấn Xem để xem những khách hàng muốn xem theo điều kiện

4. Import danh sách khách hàng từ File Excel

Bước 1: Vào mục khách hàng

Bước 2: Chọn Import

Bước 3: Lựa chọn nguồn file Import

 • Hệ thống hỗ trợ Import file từ các nguồn khác nhau như Excel, Ipos, Cukcuk, Kiotviet

 • Sau khi chọn được nguồn file muốn import ta chọn Import ở ngay dưới các nguồn.

Bước 4: Import file khách hàng vào hệ thống

 • Hệ thống sẽ thông báo những file có định dạng mà hệ thống hỗ trợ để upload file lên sao cho hiệu quả.

 • Nếu file bạn có chưa đúng có thể chọn vào Tải file mẫu để xem mẫu file hỗ trợ

 • Địa điểm: Địa điểm muốn import thông tin khách

 • Phân nhóm: Nhóm khách hàng bạn muốn Import

 • Chọn tệp: Chọn tệp muốn import

 • Sau khi chọn xong nhấn Upload để Import file vào hệ thống

5. Xuất danh sách khách hàng ra file Excel

Bước 1: Vào mục khách hàng

Bước 2: Chọn Xuất File

 • Khi chọn xuất file hệ thống sẽ thông báo xuất xong và chờ trong ít phút để thực hiện.

Bước 3: Chọn Tải file

 • Ít phút sau khi ấn xuất File vào mục Tải file để chọn file thông tin vừa xuất.

Bước 4: Tải file

 • Chọn file vừa xuất được, kiểm tra thời gian và thông tin để chọn cho đúng file mới xuất.

 • Nhấn Tải file ở bên phải để tải file dữ liệu khách hàng về