Tích hợp Kiot Viet

Hướng dẫn kết nối KiotViet với Nextify CRM

Thiết lập API trên KiotViet

 • Truy cập tài khoản KiotViet

 • Trên màn hình quản lý từ menu Thiết lập (1) chọn Thiết lập cửa hàng (2).

 • Trong Thiết lập cửa hàng, chọn Thiết lập kết nối API (3).

 • Nhập Tên Kết nối (4) tên cửa hàng.

 • Chọn Hoạt động (5).

 • Chọn Tạo mã (6).

 • Sau khi tạo mã hệ thống sẽ tự tạo ra Client IDMã bảo mật.

 • Chọn Lưu (7).

 • Sau khi lưu sẽ có các thông tin kết nối API của Kiotviet.

Kết nối với Nextify CRM

 • Đăng nhập Nextify CRM

 • Chọn phần Apps (1).

 • Chọn app KiotViet (2).

 • Nhập thông tin để cấu hình kết nối:

 • Tên cửa hàng (3): Tên cửa hàng muốn kết nối trên KiotViet.

 • KiotViet Client ID (4): Client ID đã được tạo ở trong KiotViet ở phần trên.

 • KiotViet Secret ID (5): Mã bảo mật của KiotViet đã tạo ở trên.

 • FnB (6): Chọn nghành nghề mà đang sử dụng là FnB hay Bán lẻ.

 • Merchant App ID ( 7): Tên cửa hàng.

 • Chọn Thiếp lập kết nối (8) .

 • Lưu thông tin lại (9).

 • Sau khi Lưu thông tin Active đúng thì hệ thống sẽ ra phần để Map các địa điểm trên CRM và chi nhánh ở KiotViet với nhau.

 • Địa điểm (10): Chọn địa điểm muốn map trên Nextify CRM.

 • Chi nhánh KivotViet (11): Chọn chi nhánh muốn Map trên KiotViet.

 • Sau khi chọn địa điểm muốn map với chi nhánh xong, chọn Liên kết địa điểm (12).

 • Khi map hết các địa điểm và chi nhánh với nhau chọn Đồng bộ khách hàng (13).

Để đồng bộ thông tin khách hàng từ Nextify CRM sang KiotViet.

 • Sau khi đồng bộ xong quay lại KiotViet kiểm tra thông tin khách hàng đồng bộ được.

 • Trên thanh menu chọn Đối tác , chọn Khách hàng để theo dõi những khách hàng.

 • Kiểm tra những thông tin khách hàng đã được đồng bộ lên từ Nextify CRM.