Tích hợp Chatbot

1. CHATFUEL

Bước 1: Tạo tài khoản và liên kết Page

Truy cập link https://chatfuel.com

Chọn Get Start để bắt đầu

Đăng nhập tài khoản Facebook để đăng nhập Chatfuel bằng Facebook cá nhân và tiếp tục với tên Facebook cá nhân đó.

Sau khi đăng nhập xong, chọn Page muốn liên kết và xác nhận quyền cho Chatfuel ở Page đó.

Trên Chatfuel chọn Connect to Page để kết nối Chatfuel với page đó

Bước 2: Cấu hình chatbot trên tài khoản chatfuel:

Chọn Automation để cấu hình các nội dung

 • Chọn Welcome để cấu hình cho khách lần đầu đến với Mess của page

 • Chọn Text để hiển thị khung nhập lời chào mừng khách đến với page

 • Add button: nhập tên để điều hướng tới block khác. lựa chọn để khách click sang block khác

Tạo block đăng ký

 • Trong phần Add Blocks chọn dấu + để thêm Block mới đặt tên là Đăng Ký

 • Thêm Text vào hiển thị mời khách đăng ký thông tin

 • Chọn More chọn thêm Save User Input để thêm phần cho khách nhập thông tin

 • Cấu hình phần Input như hình dưới.

 • Tiếp tục chọn More thêm phần JSON API để liên kết với CRM

 • URL: Dán link https://api.nextify.vn/chatfuel

 • JSON ở dưới pase đoạn sau vào

{

"first_name":"{{first name}}",

"last_name":"{{last name}}",

"gender":"{{gender}}",

"messenger_id":"{{messenger user id}}",

"chatbot_id":"id của chatbot đang tạo",

"name":"{{name}}",

"phone":"{{phone}}",

"email":"{{email}}"

}

 • Phần Chatbot_id chính là ID của Chatbot đang tạo

 • ID chatbot có thể lấy ngay trên thanh địa chỉ sẽ có sẵn.

 • Dán phần Bot_id vào phần Chatbot_id ở trên.

Tạo các Block chăm sóc tự động

 • Tương tự như đăng ký, chọn tạo thêm các block với nội dung chăm sóc tự động muốn cấu hình và đặt tên cho các block đó để phân biệt và cấu hình trên CRM

Bước 3: Cấu hình chatfuel trên CRM

Chọn Apps trên CRM rồi chọn Chatfuel

 • Điền ID chatbot của Chatfuel ở trên vào ô ID Chatbot

 • Điền thông tin Broadcasting API Token vào thanh Broadcasting API Token:

 • Cách lấy Broadcasting API Token bằng cách:

+ Vào menu Configure, copy token ở thẻ Broadcasting API Token

Ví dụ cấu hình thành công:

Sau khi lưu thông tin xong, trong phần block đăng ký ở mục JSON API chọn Test the Request để test xem đã kết nối thành công hay chưa. Kết quả trả ra như ảnh dưới là đã kết nối thành công

Bước 4: Cấu hình chăm sóc tự động trên CRM:

 • Đăng nhập tài khoản crm , vào menu chăm sóc tự động

 • Cấu hình chatbot cho các kịch bản khách hàng:

 • Nhập tên block tương ứng theo kịch bản đã tạo trên Chatfuel vào ô Tên Chatbot Block

ví dụ cấu hình với kịch bản KHÁCH HÀNG QUAY LẠI:

LƯU Ý TÊN BLOCK CHAT PHẢI ĐÚNG TRÊN CHATFUEL