Các vấn đề thường gặp

 1. Không thấy hiển thị ra tên Wifi

 • Nguyên nhân: Thiết bị wifi bị mất điện (thiết bị wifi không sáng đèn)

 • Cách khắc phục: Kiểm tra lại nguồn cắm điện vào thiết bị xem có bị lỏng hoặc bị rút ra không.

2. Kết nối wifi không thấy hiển thị trang chào

 • Nguyên nhân:

  • Thiết bị wifi bị treo

   • Cách khắc phục: Reset lại thiết bị bằng cách rút nguồn điện ra rồi cắm lại, chờ vài phút để thiết bị khởi động lại. Nếu vẫn bị tình trạng kết không không hiện thi ra trang chào thì gọi điện cho kỹ thuật Nextify hỗ trợ.

  • Do dây LAN được cắm vào thiết bị bị lỏng hoặc đứt

   • Cách khắc phục: Kiểm tra lại dây LAN được cắm vào thiết bị.

3. Hiển thị tên Wifi nhưng khi đăng nhập báo: "Internet không có sẵn" - "Internet is not available"

 • Nguyên nhân:

  • Do thiết bị

   • Nếu khách hàng có thiết bị wifi khác ngoài thiết bị đang chạy dịch vụ Nexify thì kết nối thử vào mạng của thiết bị đó xem có truy cập được không.

   • Nếu truy cập được mạng của thiết bị kia thì có thể dây LAN bị tuột hoặc lỏng. Báo khách hàng kiểm tra và cắm lại dây LAN cắm vào thiết bị đang chạy dịch vụ của Nextify.

   • Nếu cắm lại vẫn không được thì gọi điện cho kỹ thuật Nextify hỗ trợ.

  • Do mất mạng từ đường truyền internet của nhà mạng (thiết bị modem nhà mạng không sáng đèn wifi hoặc đèn có hình địa cầu)

   • Khách hàng liên hệ với nhà mạng cung cấp Internet để báo lỗi mất mạng.

4. Với mô hình Router -> AP (router dùng router Mikrotik)

a. Bắt được wifi nhưng không hiển thị ra trang chào

 • Kiểm tra nếu đèn tín hiệu trên thiết bị Mikrotik:

  • Nếu đèn không sáng --> kiểm tra lại nguồn điện của thiết bị.

  • Nếu đèn tín hiệu vẫn sáng

   • Kiểm tra lại cổng số 1 trên thiết bị Mikrotik

    • Đèn tín hiệu vẫn sáng --> Liên hệ với nhà mạng để kiểm tra tín hiệu internet

    • Đèn tín hiệu vẫn sáng và nhà mạng báo vẫn có internet--> Khởi động lại thiết bị modem của nhà mạng chờ vài phút sau đó kiểm tra lại. Nếu không được liên hệ với kỹ thuật Nexitfy để được hỗ trợ

    • Đèn tín hiệu không sáng --> Kiểm tra lại dây mạng LAN đươc cắm vào thiết bị, có thể rút ra cắm lại dây cho chắc chắn.