Tags

Tags khách hàng: Là một loại định danh của quán với khách hàng của mình, nhớ đánh dấu tags sau này sẽ giúp cho việc phân loại khách hàng một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Dưới đây là những bước để tạo ra tags cho khách hàng và định danh tags đó vào từng khách hàng cụ thể:

a. Cách tạo tag cho khách hàng

Bước 1: Vào phần Khách hàng trên trang Dashboard

Bước 2: Trong mục khách hàng chọn phần tags để tạo tag cho khách

Bước 3:Trong Tags bạn sẽ quản lý được những tags đã tạo và có thể chỉnh sửa cũng như xóa tag cũ, thêm tag mới. Để thêm tag mới chọn phần Thêm mới để thêm tags cho khách hàng

Bước 4: Nhập thông tin tag mới muốn tạo

- Tên: Tên tags khách hàng muốn tạo

- Mô tả: Mô tả của tags khách hàng đó

- Sau khi điền xong ấn Thêm mới để thêm tags vừa tạo

b. Gắn tag tự động cho khách

Bước 1: Chọn cấu Hình Wi-Fi

Bước 2: Chọn địa điểm muốn cấu hình, vào trình quản lý

Bước 3: Chọn tag muốn gán cho khách

 • Trong ô Gắn tag tự động, chọn tag bạn muốn gắn cho khách trong list tags đã tạo ở trên

 • Sau khi chọn tags muốn gắn, màn hình hiển thị giao diện để cấu hình gắn tags cho khách

Bước 4: Gắn tag cho khách

Ở phần gắn tag sẽ có các lựa chọn để cho bạn lựa chọn gắn tag cho khách theo nhu cầu riêng và mỗi tag sẽ chỉ được gán cho khách hàng theo một nhóm khách hàng theo điều kiện đã tạo.

 • Ô đầu tiên: tên tag muốn gán cho khách

 • Tất cả khách hàng: Gắn tags đã chọn cho tất cả khách hàng khi kết nối wifi

 • Khách hàng theo lượt đến: Gắn tags đã chọn cho khách hàng theo lượt đến bạn quy định. Ở đây có thêm tùy chọn là số lượt đến đó tính theo chuỗi hay theo địa điểm .

 • Khách hàng đến theo ngày giờ: Gắn tags đã chọn cho khách hàng vào những ngày giờ bạn quy định. Khi khách hàng đến truy cập vào khung giờ đó thì mặc định sẽ được gắn tags vừa tạo

 • Khách hàng đến theo sự kiện: Gắn tags đã chọn cho khách hàng trong khoảng ngày, khoảng giờ nào đó mà mình muốn. Thích hợp cho việc gắn tags khách hàng trong ngày có chương trình, sự kiện của quán .

 • Sau khi chọn xong ấn lưu lại để tự động gắn tag cho khách

 • Tag này sẽ tự gắn cho khách hàng theo điêu kiện đã tạo.

c. Phân loại theo tag

Bước 1: Chọn mục Khách hàng trên Dashboard

Bước 2: Chọn tags muốn xem

 • Mỗi khách hàng khi đăng nhập sẽ được gắn Tag nhất định như wifi, zalo,làm đẹp … theo điều kiện đã tạo trong phần gắn tag tự động

 • Để lọc khách hàng theo tag :Chọn mục tag và chọn tag muốn xem

 • Ấn Xem để xem khách hàng được gắn theo tag đó