Chiến dịch

1. Tạo và gửi chiến dịch đa kênh: Email, SMS

Bước 1: Vào chiến dịch

Bước 2: Chọn tạo chiến dịch

- Trong quản lý chiến dịch sẽ thấy những chiến dịch đã được tạo và thông tin của chiến dịch đó

- Thêm mới ta chọn Tạo chiến dịch

Bước 3: Nhập thông tin chiến dịch muốn tạo

- Tên chiến dịch: Tên chiến dịch muốn tạo

- Loại chiến dịch: Có 2 loại là Chăm sóc và Quảng cáo để lựa chọn

- Địa điểm: Chọn địa điểm muốn chạy chiến dịch

- Kênh gửi: Có thể chọn SMS, Email hoặc cả 2

- Tin nhắn SMS: Nội dung khi kênh gửi là SMS

- Email templates: Mẫu email khi kênh gửi là Email

- Mô tả: Mô tả lại chiến dịch đang tạo

- Chọn mẫu Email: Những mẫu email có sẵn để lựa chọn khi kênh gửi là Email., khi chọn mẫu thì mẫu đó sẽ hiển thị ngay bên dưới để người tạo có thể xem trước mẫu và chỉnh sửa cho phù hợp.

- Ngay dưới Email templates là nội dung Email sẽ gửi cho khách hàng để người tạo có thể xem trước.

Bước 4: Lưu chiến dịch

- Sau khi điền các thông tin chiến dịch xong kéo xuống dưới và chọn Lưu chiến dịch để lưu chiến dịch vừa tạo lại

Bước 5: Kích hoạt chiến dịch

- Sau khi tạo chiến dịch va lưu xong, ở giao diện quản lý chiến dịch sẽ thấy thông tin trạng thái chiến dịch vừa tạo là đăng ký.

- Để kích hoạt chiến dịch ấn vào trạng thái đăng ký để gửi yêu cầu , sau đó trạng thái chuyển thành Đang chờ duyệt.

- Khi yêu cầu được duyệt trạng thái sẽ chuyển sang đã phê duyệt

2. Tùy chọn tập khách hàng theo nhiều tiêu chí: lượt đến, thời gian đến, sinh nhật, nhóm khách hàng …

Bước 1: Vào chiến dịch

Bước 2: Chọn tạo chiến dịch

- Trong quản lý chiến dịch sẽ thấy những chiến dịch đã được tạo và thông tin của chiến dịch đó

- Thêm mới ta chọn Tạo chiến dịch

Bước 3: Chọn thông tin khách hàng theo tiêu chí

- Trong phần nhập thông tin chiến dịch chọn mục Chọn mục tiêu

Bước 4: Cấu hình các tiêu chí muốn lựa chọn

- Loại Coupon: Chọn loại Coupon trong mục Mã khuyến mại đã tạo. Đối với chiến dịch tặng quà hay khuyến mãi có liên quan đến coupon thì chọn loại coupon. Không có coupon thì không cần chọn.

- Khi dùng Coupon thì trong Email hoặc SMS gửi cho khách có thêm trường {{ coupon }} để hệ thống đính kèm mã Coupon cho khách hàng, và khách hàng có thể dùng mã đó để đổi hoặc sử dụng.

- Hạn dùng Coupon: Thời hạn sử dụng của Coupon đã chọn ở bên cạnh

- Lượt đến tính theo: Có thể chọn lượt đến tính theo chuỗi hoặc theo địa điểm

- Khoảng lượt đến: Khoảng lượt đến của khách đối tượng muốn chọn

- Giới tính: Có thể chọn đối tượng mà chiến dịch muốn nhắm tới

- Sinh nhật: Chọn ngày sinh nhật từ ngày nào tới ngày nào để trong nhóm đối tượng muốn chọn. Ví dụ như tặng coupon cho đối tượng có ngày sinh nhật trong khoảng sinh nhật lựa chọn ở trên.

- Thời gian đến: Thời gian khách hàng truy cập wifi từ ngày nào tới ngày nào, thì sẽ thực hiện chiến dịch đó

- Nhóm khách hàng: Nhóm khách hàng lựa chọn để thực hiện chiến dịch đó

- Thời gian gửi: Thời gian gửi Coupon khi chiến dịch được phê duyệt

- Sau khi thiết lập mục tiêu xong ấn ra màn hình ngoài để thoát ra

- Kéo xuống cuối nhấn Cập nhật để lưu lại mục tiêu vừa thiết lập.

3. Hỗ trợ Email kéo thả

Bước 1: Vào chiến dịch

Bước 2: Chọn tạo chiến dịch , chỉnh sửa

- Ta chọn thêm mới chỗ tạo chiến dịch hoặc chi tiết với chiến dịch đã có

Bước 3: Vào kéo thả email

- Trong mục chỉnh sửa Email. Bên cạnh phần soạn thảo email có các thanh công cụ để thực hiện thao tác kéo thả email

Bước 4: Lưu lại thông tin vừa tạo, chỉnh sửa

- Sau khi kéo thả email xong kéo xuống dưới chọn mục Cập nhật hoặc Lưu lại để lưu mẫu email vừa tạo