Tích hợp Zalo

1. Cấu hình Zalo

Bước 1: Tạo tài khoản Zalo OA (nếu chưa có).

Vào link: https://oa.zalo.me/manage/oa?option=create để đăng ký.

Bước 2: Tạo một ứng dụng liên kết với Zalo OA.

Vào link: https://developers.zalo.me/

Chọn Thêm ứng dụng mới

Sau khi tạo mới ứng dụng chọn Kích hoạt ứng dung.

Trong phần này còn cung cấp ID ứng dụng cần thiết cho phần cấu hình trên CRM

Bước 3: Liên kết ứng dụng với Zalo OA

Chọn ứng dụng mà bạn vừa tạo ở góc trên bên phải của trang https://developers.zalo.me/.

Trong menu bên trái, chọn Official Account, sau đó chọn Official Account mà bạn muốn liên kết và nhấn “Liên kết”.

Bước 4: Cấu hình webhook

Sau khi liên kết Ứng dụng và Official Account thành công, mục Webhook sẽ được hiển thị như bên dưới.

Nhấn chọn “Thay đổi”, sau đó điền https://api.nextify.vn/zalo_hook vào ô Webhook URL rồi nhấn "Cập nhật"

Bước 5: Bật API và Webhook Event.

Tại menu bên trái, chọn Xét duyệt ứng dụng.

Click chọn quyền gửi tin nhắn và nhận sự kiện từ người dùng, chọn “Nộp xét duyệt” để hoàn thành. Trong ít phút Zalo sẽ duyệt các quyền của bạn.

Bước 6: Official Account Callback Url

Điền https://api.nextify.vn/zalo_callback vào ô CallbackURL sau đó ấn "Cập nhật"

Bước 7:

Đăng nhập tài khoản zalo OA https://oa.zalo.me/home sau đó vào "Quản lý" chọn "Thông tin tài khoản" để xem Offical Account ID

2. Cấu hình trên CRM.

Đăng nhập vào CRM

Chọn "App" sau đó chọn "Zalo"

Chọn địa điểm muốn add Zalo

Nhập thông tin Zalo OA ID và Zalo App ID đã lấy ở trên

Lưu thông tin lại.

Chọn phần Zalo AccessToken nhấn vào "Lấy AccessToken" --> chọn tài khoản Zalo OA --> tích vào Đồng ý --> Chọn "Cho phép".

Copy accesstoken rồi dán vào ô ZaloAccessToken rồi chon "Lưu thông tin".

Lưu ý: Tài khoản Zalo OA và Zalo App sau khi tạo chờ thời gian vài ngày để Zalo xác thực mới dùng được và khi đó lấy Accesstoken mới được , còn bình thường sẽ bão lỗi không lấy được khi tài khoản chưa được xác minh