Trang đăng ký thành viên

1. Đăng ký thành viên thân thiết :

Để có thể thu thập thông tin khách hàng như : Họ tên, tuổi, sdt, ngày sinh, giới tính… ta chọn thông tin cần khách hàng cung cấp trong trang đăng ký.

Để cấu hình trang đăng ký ta làm các bước như sau:

Bước 1: Cấu hình WiFi

 • Ta vào Cấu hình Wi-Fi rồi chọn địa điểm cần cấu hình trang chào

Bước 2: Chọn Trang đăng ký

 • Sau khi vào Trình quản lý của địa điểm ta chọn Trang đăng ký để chọn thông tin cần khách hàng cung cấp

Bước 3: Chọn cấu hình

 • Khi vào Trình quản lý của Trang đăng ký tiếp đến chọn mục Cấu hình để cài đặt các thông số cần thiết

Bước 4: Nhập thông tin cấu hình

 • Trong phần cấu hình sẽ hiển thị các trường cần thông tin như: Họ tên, sdt, ngày sinh … Khi muốn khách hàng cung cấp thông tin nào thì tích xanh vào trường tương ứng, có thể bắt buộc khách phải nhập.

 • Nhập nội dung hiển thị tại phần Cấu hình lời chào

 • Sau khi chọn các trường thông tin xong ấn Cập nhật để cập nhật các thông tin mới trong trang đăng ký

 • Sau khi cập nhật các trường thông tin thì khi vào đăng ký giao diện hiển thị sẽ như sau .

 • Khi khách hàng cung cấp thông tin và đăng nhập ta sẽ thu được thông tin khách hàng cung cấp

2. Đăng nhập Account Kit Facebook

3. Đăng nhập Google Mail

4. Đăng nhập OTP

 • Đăng nhập OTP là hệ thống sẽ gửi mã xác nhận về số điện thoại vừa đăng ký để vào mạng.

 • Để bật Đăng nhập OTP vào tương tự như trang đăng ký, ở giao diện các thông tin chọn ngay bên dưới có mục Sử dụng OTP .

 • Khi kích hoạt tính năng này bạn cần đăng ký với nhà mạng hoặc kích hoạt SMS Brandname để có thể sử dụng được dịch vụ này

 • Kích hoạt xong ấn Cập nhật để thực hiện tính năng này

5. Đăng nhập Mật khẩu, Code

Bước 1: Cấu hình Wifi

 • Vào phần Cấu hình Wi-Fi Chọn địa điểm muốn cấu hình.

 • Sau khi vào Trang quản lý của địa điểm ta chọn mục Cấu hình chung để cấu hình các thông tin của địa điểm.

Bước 2: Cấu hình mật khẩu/ code

 • Trong phần Cấu hình chung tích chọn phần Yêu cầu nhập mã và điền mật khẩu/ code mặc định vào ô Mã mặc định để khách hàng nhập vào để truy cập wifi

 • Khi nhập mã code xong bấm Lưu lại để lưu thông tin mã code vừa tạo.

 • Khi bật chức măng Mật khẩu/ code thì khi khách hàng mới đăng nhập sẽ không hiển thị trang đăng ký nữa mà hiển thị trang nhập mật khẩu. Khách hàng nhập mật khẩu được cung cấp xong sẽ thông báo kết nối thành công.