Báo cáo và phân tích

Trang báo cáo tổng quan của sản phẩm về khách hàng

Vào Trang tổng quan là trang báo cáo tất cả các số liệu thống kê được trên phần mềm ở đây bạn có thể theo dõi được gì :

 • Chọn địa điểm muốn xem báo cáo : Lựa chọn địa điểm muốn xem

 • Thời gian: Chọn thời gian muốn xem kết quả báo cáo

 • Tổng số khách hàng: Tổng số khách hàng ghé thăm

 • Khách hàng mới : Tổng số khách hàng mới ghé thăm quán

 • Khách hàng quay lại: Tổng số khách hàng quay lại quán

 • Tổng lượt đến : Tổng lượt đến của khách hàng

 • Lợi nhuận ước tính: Lợi nhuận ước tính của quán

 • Coupon đã tạo/ đổi: Số lượng mã coupon đã tạo, đổi của quán

 • Số lượng khách hàng : Thanh hiển thị cụ thể số lượng khách hàng theo từng ngày, khi di chuột vào biểu đồ sẽ hiển thị số lượng khách hàng theo từng ngày hiển thị

 • Khách hàng quay lại sau khi nhận thông điệp: Số lượng khách hàng quay lại quán sau khi gửi các thông điệp, tin nhắn từ chăm sóc tự động hoặc chiến dịch của quán

 • Lượt truy cập theo thiết bị: Hiển thị số lượng khách hàng kết nối qua các thiết bị nào như IOS, Android, ...

 • Nguồn khách hàng: Cho biết nguồn khách hàng chủ yếu thông qua kênh nào như Wifi, POS...

 • Khách theo lượt đến: Cho biết số lượng khách đến trong khoảng bao nhiêu lượt đến và tương ứng bao nhiêu %

 • Khách theo khung giờ: Cho biết số lượng khách đến trong khung giờ nào cao nhất và bao nhiêu %

 • Khách hàng theo ngày: Cho biết số lượng khách các ngày trong tuần để theo dõi ngày nào đông khách , ngày nào ít khách

 • Số tin nhắn đã gửi: Tổng số tin nhắn đã gửi cho khách qua việc chăm sóc tự động và chiến dịch.