Thiết bị phần cứng

Hiện tại Nextify đã tích hợp được đa số hầu hết các dòng thiết bị wifi, router có mặt trên thị trường, ngoại trừ một số dòng thiết bị của các hãng có đặc thù riêng chưa tích hợp được. Dưới đây là những dòng thiết bị đã tích hợp được dịch vụ của Nextify.

1. Các loại thiết bị đã tích hợp dịch vụ Wifi CRM - Nextify

 • Nextify : Những dòng đối tác của Nextify Build Firmware trên nền tảng Openwrt

 • Tplink: 940N

 • Mikrotik: Tất cả các mã của hãng

 • Extreme WiNG: Các dòng Ap đầu mã 76xx như 7602, 7612, 7622, 7632 và 1 thiết bị dòng 75xx là 7522

 • Draytek: Vigor 2133N, Vigor 2925, Vigor 2926, Vigor 2952, Vigor 3220

 • Unifi: Tích hợp trên Controller của tất cả các mã

 • Fortigate: Tất cả các mã

 • Ruijie: Tất cả các mã có hỗ trợ Controller Cloud

 • Cisco: Tích hợp vào Controller

 • Borynet

 • Engenius: Tích hợp vào Controller với những mã có hỗ trợ Controller Cloud

 • Grandstream: GWN7605

2. Các dòng thiết bị sử dụng Radius để xác thực

 • Mikrotik: Nếu sử dụng Profile Code

 • Extreme

 • Draytek

 • Unifi

 • Fortinet

 • Cisco

 • Borynet

 • Engenius

 • Grandstream

3. Các dòng không sử dụng Radius để xác thực

 • Nextify

 • Tplink

 • Ruijie

 • Mikrotik: Nếu không sử dụng Profile Code

Giải thích:

 • Profile Code: là giải pháp cho các Khách sạn, resort... giúp cho người quản lý giới hạn băng thông, thời gian truy cập, tính tiền theo dung lượng....cho các khách hàng sử dụng wifi của mình.